Første del:

Shuklaambara Dharam, Bhajan Lerkeveien Juli 2014


Andre del, call&response:

Ganesha Sharanam, Bhajan Lerkeveien Juli 2014

(Additional recordings)